boes.org
Framsynt Kommun - Krokom

Kopia av kommunprotokoll:

Ks § 200 Dnr 95/KS0232   682

Barnkonventionen

Kommunstyrelsen har tidigare, på LAKO:s rekommendationer, beslutat uppdra till alla nämnder och styrelser att använda barncheck i sin verksamhet.

karta över Krokom Kommunfullmäktige har antagit handlingsprogram för barnkonventionen och bl a beslutat att varje nämnd ska utse ansvarig tjänsteman. Vidare skall alla politiker och tjänstemän utbildas i barnkonventionens intentioner.

Socialinspektör Gunilla Westerdahl och fritidschef Thord Sahlin lämnar kommunstyrelsen en grundläggande information om barnkonventionen samt även om barnchecken och handlingsprogrammet.

Följande program/tidsplan gäller för det fortsatta arbetet:

Januari/februari 1998; avstamp med en föreläsningsdag och information från Barnombudsmannen på förmiddagen och grupparbeten på eftermiddagen.

Målgrupp: Chefer, arbetsledare och kommunala politiker, polis, primärvårdspersonal, totalt ca 70-80 personer.

Februari/mars 1998   Pilotutbildning en heldag
Mars/april 1998   Utbildning av övrig kommunpersonal
Hösten 1998   Ev planer på att utbilda barn/ungdom, föräldrar, ledare i föreningar/organisationer.

boes.org
Tillbaka till Scandinavian Square     Framsynt Kommun - Kristinehamn
Barnkonventionen i Krokoms kommun - Läs målsättningen!  140kB_Word.doc
Tillbaka till BOES.ORG huvud INDEX