BOES.ORG Contact
 
BOES.ORG - Children's Rights Across the World
 

 
Den tekniska delen av arbetet för den här internettjänsten startade i maj 1996. Trots månader av sökande, ända upp till högsta FN-instanser, var de flesta språkens konventionstexter svårfunna. Och fanns endast som texter tryckta på papper.
Texter på arabiska, kinesiska och ryska scannades till digitala filer som sammanställdes i html-kod.
 
Med härligt frivilligengagerade ungdomar till hjälp, i Danmark och i Sverige, skrevs de övriga konventionstexterna ordagrant över till datafiler som därefter korrekturlästes lika noggrant.
Efter boes.org:s HTML-kodning och ytterligare korrekturläsning finns till dags dato STORA delar av FN:s Barnkonvention tillgänglig för Världen - på 16 språk.
Kompletteringar med fler artiklar är under arbete, dock resursbegränsat.
FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna - väljer Du i 8 olika språkversioner.
 
BOES.ORG  "drev ut", med uppbackning av OneWorld International, de nydigitaliserade versionerna av the Convention on the Rights of the Child på internet. Av de elva språkversioner vi spred med början 1996, hade 80 procent ej tidigare varit tillgängliga för Världen annat än på papper.
 
Servern som Du nu är uppkopplad till ligger i Napa, CA, USA. Där bor även flertalet av den här internettjänstens alla användare.
Det här frivilligengagemanget för barns rättigheter och framtid, riktar sig till alla länder. Sverige har utgjort basen för IT-arbetet. Men journalister, skribenter, författare, från ett stort antal länder har bidragit med såväl nyhetstexter som featureartiklar.
 
Hela verksamheten är ett ideéllt, privat upplånat, projekt som trots enkla medel strävar att genomföra vad som är möjligt. Att pressa fram ett 1000-dollarresultat ur varje 100-dollarsedel har varit ett måste, alltsedan webbpremiären den 8 augusti 1996.
 
Idéer om 100 procent seriös finansiering eller sponsoring för att möjliggöra fortsatt verksamhet?
Klicka på kuvertet till vänster!
 
"Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall ...."
barn och rättigheter
 
Till huvud INDEX    Scandinavian Square    BOES.ORG info    English, review
bornekonventionen.nu    barnekonvensjonen.nu    barnkonventionen.nu
 
Just some small updates, are done in this info-text since it was published here, in 1996.
Many positive child-rights-changes are until today initiated world wide, because of the work from volunteers and from "old" and new NGO's. Changes in need of you, to be protected and completed. Print it!  Read it!  Spread it!