boes.org
Ett 16-språks bibliotek
Mänskliga Rättigheter / Barnens Lag - i global tjänst

Några slumpvis utplockade exempel på hur organisationer, universitet, kommuner använder boes.org:s konventionstexter
som värdefullt och aktivt komplement till sina besökare.
(Tyvärr, några dokument som BOES.ORG länkat till har flyttats. Korrigeringar är noterade på ¨nskelistan. Genomf¨rs så snart tiden medger).

Barns Rättigheter med konventionsdokument från BOES.ORG
AIUSA HR Educators
Amnesty International USA, använder BOES.ORG:s Sverige/Danmark/Kanada-producerade material, i en klok Human Rights Education
http://www.amnesty-volunteer.org/usa/education/what.html
http://www.amnesty-volunteer.org/usa/education/rights.html
Ett klick på AI:s text "Convention on the Rights of the Child" medför att Du länkas till en redan bekant plats.

Rädda Barnen, Sverige
http://www.rb.se/ - länktext "Barnkonventionen", överst till vänster på RB:s förstasida leder vidare till BOES.ORG

Red Barnet, Danmark
http://www.redbarnet.dk
Följ länkarna "Hvad gør vi? - Børnerettigheder - Mere om Børnerettigheder"

Eckerd College, International Law
http://www.eckerd.edu/

University of Illinois at Chicago
http://fileroom.aaup.uic.edu/FileRoom/documents/press.html

AIESEC, International Association of Students in Economics and Management
http://www.gatech.edu/aiesec/links.html

Siftelsen Omtanken
lagstiftning mot barnpornografi
http://www.omtanken.se/barnporr/lag5.htm

Kimsoft, Korea - Political Activism Resources
via Korea WebWeekly
http://www.kimsoft.com/kimpol.htm
 
ICBL
International Campaign to Ban Landmines
http://www.icbl.org/links/ngo.html

Amnesty International Macau, syd-Kina
http://boes.org/ai/macau
Välj "Frame Version". Klicka därefter på "EDUCATION" från Index till vänster. http://boes.org/ai/macau/edu/chedu1e.shtml
http://boes.org/ai/macau/edu/enedu1.shtml
http://boes.org/ai/macau/edu/poedu1.shtml
En website som producerades för Amnesty av BOES.ORG - till "the handover of Hong Kong", 1 juli 97
AI:s BOES.ORG-arbete når Du även genom att klicka på "China" från Amnesty's huvudwebplats:
http://www.amnesty.org/aisect/ailinks.htm

Dagens Nyheter
http://www.dn.se/DNet/departments/174-static/utr_organisat.html

Skolverket, Sverige - Statskunskap och politik Mänskliga rättigheter mm.
http://www.ub2.lu.se/skolverket/sab/Oc_01.html
Mänskliga rättigheter mm.

ECPAT, Sverige - fanns med bakom den internationella konferensen mot exploatering av barn, som hölls i Stockholm aug 96
http:/www.ecpatsweden.org

Globträdet, Sverige
Med barnrättsdokument från BOES.ORG f¨r Framtidsskeppet i Globen, Stockholm, oktober -98
http://www.globetree.org

Casa Alianza USA och Latin America, Costa Rica. Mottagare av The Olof Palme Award 97 (en av våra partners)
http://www.casa-alianza.org

Global Learning On-Line Education
http://www.rmplc.co.uk/eduweb/sitesrmext05/glo/rrn.html

Lärarnas Riksförbund
http://www.lr.se/lglr/lander.htm

Lärarförbundet, Sverige
http://www.lararforbundet.se/

Derechos Human Rights
http://www.derechos.org/

Amnesty International, Finland
http://www.kaapeli.fi/~amnesty

Amnesty Halland, Sverige
http://www.timl.se/amnesty.halland/Unudohr/Listfil.html
http://www.timl.se/amnesty.halland/

Stiftelsen Omtanken - Uppsala, Sverige
http://www.omtanken.se/barnporr/lag2.htm
http://www.omtanken.se/barnporr/tryckfri.htm

 
Nummer 1 på webben - OneWorld Online
http://oneworld.org/partners/partners_list/ptlista_d.html
http://www.oneworld.org/guides/child_labour/cl5.html
http://www.oneworld.org/child_rights/child_rights.html

Lunds Universitet
http://www.lub.lu.se/luft/distans/rattssociologi.htm

Adoptionscentrum
http://www.adoptionscentrum.se/bistand/startsida.htm

Unga Örnar
http://www.ungaornar.se/inenglish/

Rights Information for Young People in Scotland
http://www.cybersurf.co.uk/rights/pages.htm

Yahoo
http://www.yahoo.com/Society_and_Culture/Issues
_and_Causes/Human_Rights/Campaigns/

Kommuner etc, Sverige

Förskola
http://www.tuss.nu/lankar.htm

Båstads Kommun
http://www.bastad.se/skolor/index.html

Borås Kommun
http://www.utb.boras.se/grund/larare.htm

Göteborgs Stad, information, english
http://www3.goteborg.se/ekonomi/arsbokeng99/s68_sdn.html

Kiruna kommun
http://www.kiruna.se/~ua/snabb.html

Ljusdahls kommun
http://www.ljusdal.se/

Lysekis kommun
http://www.lysekil.se/utbild/utbildn.htm
http://www.lysekil.se/Lnktips.htm

Norrtälje kommun
http://www.norrtalje.se/avc/lank6.htm

Vadstena kommun
http://www.vadstena.se/misc/utbild/skolplan/ansvar.html

Västra Götaland, Länktips för barnbibliotekarier
http://www.bibl.vgregion.se/barn/lanktips.htm

Värmdö kommun
http://www.forskolan.varmdo.se/barnratt/barnratt.htm

Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/barnoms/barnoms.htm
 
Barnkonventionen - för allas barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Barnkonventionen, en MYCKET STARK PARTNER för ett bättre samhälle.

Media hänvisar ofta till Barnkonventionen. Men hur många har sett den?

Artikel 42
Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn.

 
Uppdatering av slumpurval, exempel på länkar till Children's Rights Across the World, sker endast i mån av tid.

TOP
boes.org
Main INDEX     Scandinavian Square     http://boes.org     http://boes.org     http://boes.org