boes.org mänsklig rättighet
-Barnens lag - en mänsklig rättighet

Konventionsstaterna,
som erkänner att Förenta Nationerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter proklamerat och kommit överens om att envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter som däri anges, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt,
har kommit överens om följande:....

barnens lag - en mänsklig rättighet 1-4.
barnens lag - en mänsklig rättighet  5-41.
barnens lag - en mänsklig rättighet  42-54.

Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 1 - 30

http://boes.org
Rättigheter för nästa generation  -  genom internationellt samarbete i dag.


barns rättigheter