Human Rights / Children's Rights Across the World
 
Lee Kelvin.Sarmiento aged 12
  Convention relative aux droits de l'enfant
Article 42.
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

De Forenede Nationers Konvention om Barnets Rettigheder
Artikel 42
Deltagerstaterne forpligter sig til gennem passende og aktive forholdsregler at gøre principperne og bestemmelserne i Konventionen almindeligt bekendt for både voksne og børn.

The Convention
on the Rights of the Child


In various languages

Back to Main Index
Multilingual Human Rights
BOES.ORG Review
BOES.ORG Action1997
Ongoing Internet Lifelines 2002
Children's Rights Across the World