Human Rights / Children's Rights Across the World
 
Jalen Lenard Chua, 1½ (summer 2002)
  Konventionsstaterna,
som erinrar om att Förenta Nationerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna proklamerat att barn har rätt till särskild omvårdnad och hjälp, ....
 
The Convention
on the Rights of the Child

 
In various languages
 
Back to Main Index
Multilingual Human Rights
BOES.ORG Review
BOES.ORG Action1997
Ongoing Internet Lifelines 2002
Children's Rights Across the World