boes.org
FN:s barnkonvention, en absolut grund
i varje statligt, i varje kommunalt
och i varje domstols beslut:
-Barnets bästa i främsta rummet


FN:s barnkonvention, Artikel 3