Nobels Fredspris 1997

 International Campaign to Ban Landmines (ICBL) og Jody Williams
 
Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 1997 skal tildeles, i to like store deler, International Campaign to Ban Landmines (ICBL) og kampanjens koordinator Jody Williams for deres arbeid for å forby og fjerne anti-personellminer.
 
I dag finnes det antakelig mer enn 100 millioner anti-personellminer spredt ut over store områder på flere kontinenter. Slike miner lemlester og dreper blindt og utgjør en stor trussel for sivilbefolkningen og for sosial og økonomisk utvikling i de mange berørte land.
 
ICBL og Williams startet den prosessen som i løpet av få år bragte forbudet mot anti-personellminer fra å være en visjon til å kunne bli en realitet. Den konvensjon som skal undertegnes i Ottawa i desember i år, er i betydelig grad et resultat av det viktige arbeid som ICBL og Williams har utført.
 
De over 1000 store og små organisasjoner som nå er tilsluttet ICBL, representerer et nettverk som har gjort det mulig å uttrykke og formidle et bredt folkelig engasjement på en ny måte. Ved at saken er tatt opp og videreført av flere små og mellomstore lands regjeringer er den blitt et overbevisende eksempel på en effektiv fredspolitikk.
 
Den Norske Nobelkomite vil uttrykke ønsket om at Ottawa-prosessen vil få en enda bredere oppslutning. Som et mønster for liknende prosesser i fremtiden vil den kunne få avgjørende betydning for det internasjonale arbeid for nedrustning og fred.
 
10 oktober 1997
 
Det Norske Nobelinstitutt
Drammensveien 19, N-0255 Oslo, Norway
Website: www.nobel.no
(Link to be opened in new window).
 
Land Mine Stop Website
 
 
BOES.ORG
Multilingual Human Rights

 
International Campaign
to Ban Landmines (ICBL)

 
ICBL NGO-links
Laureates
 
2003: Shirin Ebadi, Iran, 1947-. Lawyer and human rights activist, for her efforts for democracy and human rights. She has focused especially on the struggle for the rights of women and children.
 
2002: Jimmy Carter, USA, 1924-. For his decades of untiring effort to find peaceful solutions to international conflicts.
 
2001: The prize was divided equally between: The United Nations ( U.N.) and its Secretary-General, Kofi Annan, Ghana, 1938- For their work for a better organized and more peaceful world.
 
2000: Kim Dae Jung, Republic of Korea, 1925-. For his work for democracy and human rights in South Korea and in East Asia in general, and for peace and reconciliation with North Korea in particular.
 
1999: Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières) In recognition of the organisation's pioneering humanitarian work on several continents.
 
1998: The prize was divided equally between: John Hume, Northern Ireland, 1937-; and David Trimble, Northern Ireland, 1944-. For their efforts to find a peaceful solution to the conflict in Northern Ireland.
 
1997: The prize was divided equally between: International Campaign to Ban Landmines (ICBL) and Jody Williams, USA, 1950-.
BOES.ORG - Children's Rights Across the World